Seminarium Ergonomii    

Międzynarodowe Seminarium Ergonomii

Poznań 23-25 maja 2018

      
International Seminar of Ergonomics

ZAPROSZENIE NA XXXI SEMINARIUM ERGONOMII

Seminarium Ergonomii    Organizując Międzynarodowe Seminaria Ergonomii staramy się stworzyć okazję wymiany doświadczeń pomiędzy praktykami i teoretykami zajmującymi się różnymi obszarami ergonomii. W zbliżającym się 31 Seminarium hasłem przewodnim będzie "Człowiek we współczesnej organizacji". Mamy nadzieję, że pozwoli to jeszcze bardziej poszerzyć poruszaną corocznie problematykę ergonomiczną.

   W kolejnych edycjach Seminarium dążymy do poszerzania możliwości publikacyjnych. Tym razem dla zakwalifikowanych tekstów w języku angielskim, publikowanych elektronicznie, ePdf przez DesTech będziemy ubiegać się o indeksację m. in. w Clarivate Analytics (Thomson Reuters Web of Science).
   Tym razem na miejsce Seminarium wybraliśmy Poznań. Liczymy, że zapewni to łatwy dojazd osobom z Polski i z zagranicy oraz będzie atrakcyjnym miejscem pobytu zarówno dla osób, które znają nasze miasto jak i tych, którzy przybędą tu po raz pierwszy.

Serdecznie zapraszamy do Poznania.

Komitet Organizacyjny


Menu